Σούπερ άρθρο για την ΑΕΚ και την επόμενη μέρα: "Σούπερ για αρχή να κλείσει…"!

Σούπερ άρθρο για την ΑΕΚ και την επόμενη μέρα: "Σούπερ για αρχή να κλείσει…"!